top of page
  • google
  • Instagram
  • Facebook
Adsız tasarım (4).png

0222 606 08 08

veya ilan sitelerinde ki sayfalarımıza ulaşmak için

shbdn-logo-2x_44f54aea1b3c41bbc2ffbef2ac
hepsi%20emlak_edited.png
zingatorj_edited.png
emlakjet-emlak-seri-ilan-sektorunde-ilk-

Dürüstlük ve Çalışkanlık - Eskişehir'e ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına, şeffaf ve sorgulanabilir ilkelerle çalışırız. Şehrimiz için değerler yaratan firmalar arasında öncü bir kuruluş olmak için çalışırız. İşbirlikçilerimizle doğru ilişkiler kurar ve bu ilişkilerde açık davranır, yasalara uygun hareket ederiz.

 

Şeffaflık ve Güvenilirlik - Müşterilerine ilişkin sorunların çözümünde aktif olarak rol alır. Şirketimizde, karar alma ve planlama sürecine ilgili tüm tarafların katılımı sağlanır ve tüm çıkar gruplarını içeren proaktif ve şeffaf bir iletişim kültürü teşvik edilir. Uzun dönemli ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurabilmek için şirketimiz tüm müşterilerine sorunlar karşısında çözüm ve sonuç odaklı bir yaklaşım sergilemeyi ve alınan kararlara bağlı kalmayı taahhüt eder

Müşteri Odaklılık - Şirketimiz için yeni müşteriler kazanmanın en önemli yolu, mevcut müşterilerde memnuniyetinin sağlanmasıdır. Mümkün olan en ideal ve yenilikçi çözümler ile en kaliteli hizmeti almak müşterilerimizin hakkıdır. Bizler, müşterilerde saygı ve sadakatin ancak onlara sürekli biçimde, yüksek kalitede hizmet sunarak kazanılacağına inanır ve bu düsturda hareket ederiz.

 

Uzmanlık - Müşterilerimizin en iyi çözümlerle buluşturulması ve doğru kanallara yönlendirilmesi tüm Paris Gayrimenkul ailesinin bir görevidir. Paris Gayrimenkul ’ün uzmanlığının temeli, sahip olduğu geniş sektörel bilginin yanı sıra, müşterileri ile kurduğu yakın iletişim ve ilişkilerden elde ettiği derinlemesine iş bilgisi ve deneyimden kaynaklanmaktadır. Bilgi ve deneyimin, yenilikçi hizmetlerle birlikte unutulmaz müşteri deneyimlerine dönüştürülmesinde, yetenekli işgücünün yetiştirilmesi, cezbedilmesi ve elde tutulması şirketimiz için anahtar faktörlerdendir. Paris Gayrimenkul ’de aynı zamanda, sürekli öğrenmeye, gelişmeye ve iyileşmeye açık bir kurum kültürü teşvik edilir.

Liderlik & Rehberlik - Paris Gayrimenkul tüm kaynaklarını, müşterilerin kısa ve uzun dönemli faydalarını da göz önünde bulundurarak, danışmanlık hizmetlerinin zamanında ve yenilikçi şekilde sunumu için kullanır. Paris Gayrimenkul, sunduğu tüm hizmetlerin yasal, yönetsel ve teknik sorumluluğunu bilfiil üstlenir. Şirketimiz, hizmet sunduğu tüm yaşam alanlarında, mülk sahibi anlayışı ile hareket eder ve müşterinin çıkarlarını, daima şirket çıkarlarının önünde tutar. Paris Gayrimenkul ailesi, gelecek nesiller için daha iyi, daha güçlü ve sürdürülebilir bir şirket inşa edebilmek için hizmet süreçleri, prosedür ve faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeyi ve yüksek hizmet kalitesini taahhüt eder. Paris Gayrimenkul, sektörde kalıcı olabilmek için “Paris Gayrimenkul” markasının korunması ve geliştirilmesinin yanında, müşterilerinin marka ve varlıklarını da korumayı ve onlara değer katmayı bir prensip olarak benimsemiştir.

 

Güvenlik ve Sağlık - Paris Gayrimenkul ailesi, çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve hizmet sunduğu tüm toplulukların güvenliğinin ve sağlığının korunmasına yüksek düzeyde örgütsel ve mesleki bağlılık duyar.

 

Çevreye Saygı - Paris Gayrimenkul tarafından tüm süreç ve hizmetlerin tasarlanmasında; insan sağlığının korunması, çevresel kirliliğe karşı önlem alınması ve doğal kaynakların tasarruflu bir biçimde çevre ve insan yararına kullanılmasına azami önem gösterilir.

bottom of page